صفحه اصلی arrow مقالات و گزارشات
مقالات و گزارشات
کمپرسور گریز ار مرکز (دسته بندی)
کمپرسور گریز از مرکز
کمپرسور روغنی
کمپرسور دورانی
کمپرسور اسکرو (تقسیم بندی و مبانی کار)
کمپرسور اسکرو یا حلزونی (تاریخچه)
کمپرسور اسکرو
کمپرسور پیستونی
کمپرسور تناوبی
کمپرسورهای چند مرحله ای
انواع کمپرسور
گرمای ویژه
دما
کار و توان
فشار
تاریخچه کمپرسور
کمپرسور چیست؟
قوانین گازها
اندازه گیری فشار (Piezometry)
یکای فشار و واحد های فشار
کمپرسور موتور جت
کمپرسور پیستونی
آشنایی با کمپرسور پیستونی درسیستمهای تبرید