صفحه اصلی arrow مقالات و گزارشات arrow کمپرسورهای چند مرحله ای
کمپرسورهای چند مرحله ای

تراكم چند مرحله اي

دربعضي از كمپرسورها بخاطر محدوديت هاي ذاتي (نظير كمپرسورهاي گريز از مركز ) و در بسيار ياز موارد بلحاظ محدوديت هاي دمائي (افزايش غير مجاز درجه حرارت در اثر تراكم  و حساسيت قطعات مكانيكي به لحاظ رعايت لقي ها و آثار نامطلوب درجه حرارت بر روي ماده روان كننده) عملا دست يابي به فشار مورد نظر دركمپرسورهاي يك مرحله اي ميسر نبوده و بعد از تراكم گاز در مرحله اول لازم است كه قبل از استمرار تراكم گاز، آن را از كمپرسور خارج كرده و بعد از خنك كردن جهت دستيابي به فشار مورد نظر به مرحله (يا مراحل) بعدي فرستاده شود. كمپرسورهائي كه در آن فرآيند تراكم در چند مرحله صورت مي گيرد را اصطلاحا كمپرسورهاي چند مرحله اي (Multistage) مي نامند.

البته گاهي اوقات چندمرحله اي كردن تراكم گاز در كمپرسور بخاطر بهبود راندمان كمپرسور صورت مي گيرد. هرچند كه افزايش تعداد مراحل كمپرسور موجب گران شدن قيمت اوليه و در مواردي افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري آن مي گردد ولي با توجه به اهميت انرژي مصرفي و ارتباط آن با راندمان كمپرسور و تأثير چشمگير آن بر هزينه هاي بهر ه برداري بسياري از خريداران ترجيح مي دهند كه از كمپرسورهاي چندمرحله اي بجاي كمپرسورهاي يك مرحله اي استفاده نمايند.

درطراحي خنك كن هاي بين مرحله اي سعي بر اين است كه گاز مورد تراكم قبل از ورود به مرحله بعدي تا دماي ورودي به مرحله اول خنك شود. ولي اين نظريه همواره صادق نبوده و عامل تعيين كننده در اين زمينه هزينه هاي خنك كاري، تأثير آن بر راندمان كمپرسور،صرفه جوئي در هزينه هاي بهر ه برداري و محدوديت خنك كاري از نظر بروز ميعان در مراحل بعدي  كمپرسور مي باشد.

 

 

نشر از پایگاه تخصصی کمپرسور  www.comperesor.com

منبع: مبانی کمپرسورها – شرکت ره آروران فنون پتروشیمی