سایت بالابر > کمپرسور رینگ مایع

کمپرسور رینگ مایع

فروش کمپرسور رینگ مایع، پمپ باد رینگ مایع 

شرکت مهندسی مبنا پیشرو تجهیز (www.mabna-co.com) بعنوان پایگاه تخصصی هوای فشرده تولید کننده کمپرسورهای انتقال گاز و وکیوم های ظرفی ...
sales01.mptco@gmail.com- محدوده فعالیت: ایران
پمپها و کمپرسور رینگ مایع تولیدی دارای تنوع بوده و در دو نوع تک مرحله و دو مرحلهای در ظرفیتهای30 تا 850 متر مکعب بر ساعت طراحی و س ...
هوا صنعت امید پارسH.O.P.E- محدوده فعالیت: خاورمیانه

صفحه 1 - 2 از 2
1