صفحه اصلی
partcompressor

تامین تخصصی قطعات یدکی کمپرسورهای اسکرو ، هواسازهای اسکرو GHH RAND ، آنلودر و مینیمم فشار

ترنسمیتر ، روغن و فیلتر ، روغن و فیلتر ، روغن پایه فیلتر رادیاتور

نام شرکت: partcompressor
نام مسئول: سید محمد بهنیا
استان: تهران
محدوده فعالیت: تهران
تلفن همراه: 09128435904
تلفن ثابت: 021-66061670
ایمیل: