صفحه اصلی
کمپرسور سازان تبریز

نام شرکت: کمپرسور سازان تبریز
نام مسئول: مهدی
استان: آذربایجان شرقی
محدوده فعالیت: بین المللی
تلفن همراه: 09367897856
تلفن ثابت: 0414465987
ایمیل:
آدرس: تبریز ابتدای کوی البرز