صفحه اصلی
شرکت دریاکاو

شرکت دریاکاو تأمین کننده کمپرسورهای فشارقوی 200 و 300 بار و بالاتر برای غواصی و پینت بال ئ استفاده در صنایع مختلف
http://daryakav.com/product-category/compressor/

- کمپرسورهای هوای فشرده
نام شرکت: شرکت دریاکاو
نام مسئول: دریاکاو
استان: تهران
محدوده فعالیت: بین المللی
تلفن همراه: 09122994000
تلفن ثابت: 26140592
ایمیل: