صفحه اصلی
آیریک کمپرسور

کمپرسور دست دوم

- کمپرسور استوک 4000 لیتری
- کمپرسور استوک 12,500 لیتری
- کمپرسور استوک 2000 لیتری
- کمپرسور استوک 5000 لیتری
- کمپرسور استوک 6000 لیتری
نام شرکت: آیریک کمپرسور
نام مسئول: یداللهی
استان: تهران
محدوده فعالیت: بین المللی
تلفن همراه: 09122200128
تلفن ثابت: 02165742800
ایمیل:
آدرس: تهران