صفحه اصلی
خدمات فنی راه و معدن

کمپرسور اطلس کوپکو XA175 با موتور دویتس 6 سیلندر

- کمپریور اطلس کوپکو XA175
نام شرکت: خدمات فنی راه و معدن
نام مسئول: مصطفی احمدزاده
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 0912707386
تلفن ثابت: 66810712
ایمیل:
آدرس: جاده قدیم کرج.جنب کارخانه شیر پگاه.مجتمع تجاری تهران.واحد33