صفحه اصلی
بهینه پردازش آرمان (ABPVibro)

همچنين خدمات ارائه شده توسط شركت عبارت است از:
1.اجراي پروژه هاي پايش وضعيت بصورت آنلاين
2.تست و كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري ارتعاشات.
3.اجراي پروژه هاي CM ، بالانس و.....
4. برگزاري دوره هاي آموزشي

نام شرکت: بهینه پردازش آرمان (ABPVibro)
نام مسئول: نسیم صادقی
استان: تهران
محدوده فعالیت: تهران
تلفن همراه: 98124382115
تلفن ثابت: 02188481873
ایمیل:
آدرس: تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خ 16 پلاک 18 واحد102