صفحه اصلی
تمام محصولات اسماعیلی
شرکت زنجان کمپرسور نماینده انحصاری اوزن کمپرسور ترکیه در ایران تأمین کننده کمپرسورهای کوپل مستقیم مجهز به اینورتر با ظرفیت هوادهی ...
زنجان کمپرسور- محدوده فعالیت: ایران
کمپرسور کوپل مستقیم 160 کیلووات مجهز به اینورتر شرکت اوزن کمپرسور ترکیه. قابلیت تولید هوای متغیر از 5 الی 31.67 متر مکعب در فشار ...
زنجان کمپرسور- محدوده فعالیت: ایران
روغن مورد استفاده در کمپرسورهای هوا فشرده شرکت اوزن کمپرسور، موبیل راروس 425 می باشد. این روغن مخصوص کمپرسور اسکرو تولید کشور کانا ...
زنجان کمپرسور- محدوده فعالیت: ایران

صفحه 1 - 3 از 3

1