کمپرسور باد | كمپرسور هوا | air compressor | اسکرو | پیستونی | فشار قوی | سیار و پورتابل | رینگ مایع | معدنی | اویل فری | پزشکی | استوک و دست دوم
  
کمپرسور
کمپرسور اسکرو  ا کمپرسور پیستونی   ا کمپرسور فشار قوی   ا کمپرسور سیار   ا کمپرسور گاز ا کمپرسور رینگ مایع   ا  بدون روغن  ا   کمپرسور برودتی   ا  کمپرسور معدنی ا کمپرسورهای دست دوم
 
صفحه اصلی
کمپرسور رهنما

- اجاره کمپرسور فشارقوی رهنما
- اجاره کمپرسور هوا رهنما
نام شرکت: کمپرسور رهنما
نام مسئول: سهراب رهنما
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09123386433
ایمیل:

فهرست
محصولات