صفحه اصلی
ایرتراست

بلوئر هوا با مکانیزم جابجائی مثبت که با نامهای " بلوئرهای روتس" یا " بلوئرهای لوب" نیز مطرح می باشد، بعنوان یکی از تجهیزات اصلی در هوادهی عمقی ، انتقال مواد و هوادهی پروسسی در قسمت تولید بسیاری از صنایع از قبیل تصفیه آب و فاضلاب، سیمان، آرد، صنایع غذائی، شیمیائی، داروئی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

- بلوئر هوا ارزن طرح GRB
- تعمیرات و اورهال تخصصی بلوئر
- بلوئر هوا طرح G4 AERZEN
نام شرکت: ایرتراست
نام مسئول: احمدی
استان: تهران
محدوده فعالیت: تهران
تلفن همراه: 09361220067
تلفن ثابت: 02144355269
ایمیل:
آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان