صفحه اصلی
کمپرسور اسکرو (روتور کمپ)

کمپرسور روتور کمپ ایران تولید کننده انواع کمپرسور های اسکرو
مخازن ذخیره هوای فشرده
درایر های تبریدی
درایرهای جذبی
تجهیزات هوای فشرده

نام شرکت: کمپرسور اسکرو (روتور کمپ)
نام مسئول: ایلیا مستوفی
استان: تهران
محدوده فعالیت: بین المللی
تلفن همراه: 09125964786
تلفن ثابت: 026_37779040
ایمیل:
آدرس: شهرک صنعتی اشتهارد_روبروی مسجد