صفحه اصلی
کمسان ایران

کمپرسور اسکرو از 2 متر مکعب تا 40 مترمکعب بر دقیقه
خشک کن هوای فشرده جذبی - تبریدی

نام شرکت: کمسان ایران
نام مسئول: اميد وزيري
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 0937-3831485
تلفن ثابت: 021-66921900
ایمیل:
آدرس: تهران -اتوبان قم - شهرک صنعتی شمس آباد