صفحه اصلی
کمپرسویر حسنی

تولید کننده کمپرسورهای اسکرو و پیستونی

نام شرکت: کمپرسویر حسنی
نام مسئول: علیرضا حسنی
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09123679046
تلفن ثابت: 02636708414
ایمیل:
آدرس: کرج جاده قدیم هشتگرد گلسار روبروی شهرداری کمپرسور حسنی