صفحه اصلی
شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه

نام شرکت: شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه
نام مسئول: آرش مریدی
استان: مرکزی
محدوده فعالیت: بین المللی
تلفن همراه: 09187543720
تلفن ثابت: 0255-2344747
ایمیل:
آدرس: ساوه-شهر صنعتی کاوه-بلوارامام(ره)-خیابان آزادگان جنوبی