صفحه اصلی
ایرنت

تعمیر وفروش کمپرسور های اسکرو (برقی،معدنی دیزل)

- کمپرسور
نام شرکت: ایرنت
نام مسئول: فرهادی
استان: اصفهان
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09133196278
تلفن ثابت: 03132612343
ایمیل:
آدرس: منطقه صنعتی دولت اباد