صفحه اصلی
کمپرسور بهنام

اجاره کمپرسور وتخریب بتن

نام شرکت: کمپرسور بهنام
نام مسئول: ابراهیم بهنام
استان: تهران
محدوده فعالیت: خاورمیانه
تلفن همراه: 09371231549
تلفن ثابت: 02133395008
ایمیل:
آدرس: شهرری