صفحه اصلی
تعمیر کمپرسور اویل فری

اورهال، تامین قطعات، بازسازی پوسته چدنی، مونتاژ و گارانتی پس از تعمیر کمپرسور
تعمیر اسکرو کمپرسور
دوخت پوسته چدنی
مونتاژ کمپرسور اویل فری
مونتاژ اسکرو کمپرسور
تعمیر اساسی کمپرسور
بازسازی پوشش سیاهرنگ روتور اطلس کوپکو
تامین نشت بند کمپرسور گاز خشک ارزن
تایمینگ اسکرو کمپرسور اویل فری
بازسازی پوسته چدنی کمپرسور
دوخت سرد پوسته چدنی
اجرای هم محوری پوسته پس از تعمیر
بازسازی شفت کمپرسور
ساخت روتور اویل فری
ساخت روتور اسکرو کمپرسور

نام شرکت: تعمیر کمپرسور اویل فری
نام مسئول: خدمات کمپرسور اویل فری
استان: تهران
محدوده فعالیت: خاورمیانه
تلفن همراه: 09199136916
تلفن ثابت: 02144480633
ایمیل:
آدرس: اشرفی اصفهانی-گلستان شرقی-پلاک 4