کمپرسور باد | كمپرسور هوا | air compressor | اسکرو | پیستونی | فشار قوی | سیار و پورتابل | رینگ مایع | معدنی | اویل فری | پزشکی | استوک و دست دوم
  
کمپرسور
کمپرسور اسکرو  ا کمپرسور پیستونی   ا کمپرسور فشار قوی   ا کمپرسور سیار   ا کمپرسور گاز ا کمپرسور رینگ مایع   ا  بدون روغن  ا   کمپرسور برودتی   ا  کمپرسور معدنی ا کمپرسورهای دست دوم
 
صفحه اصلی
کمسان ایران

کمپرسور اسکرو از 2 متر مکعب تا 40 مترمکعب بر دقیقه
خشک کن هوای فشرده جذبی - تبریدی

نام شرکت: کمسان ایران
نام مسئول: اميد وزيري
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 0937-3831485
تلفن ثابت: 021-66921900
ایمیل:
آدرس: تهران -اتوبان قم - شهرک صنعتی شمس آباد
فهرست
محصولات