صفحه اصلی
کمپرسور رهنما

اجاره کمپرسور هوا
INGERSOLLRAND
900cfm- 10 bar
قرارداد یصورت ماهیانه 240 ساعت
در یک شیفت کاری ( از 8 صبح تا 17 )
تلفن : 09124094016

- اجاره کمپرسور هوا
- کمپرسور هوا رهنما
- اجاره كمپرسور هوا
- اجاره کمپرسور هوا
- انواع كمپرسور هوا
نام شرکت: کمپرسور رهنما
نام مسئول: رهنما
استان: تهران
محدوده فعالیت: تهران
تلفن همراه: 09124094016
تلفن ثابت: 02133742225
ایمیل: