صفحه اصلی
ايران کمپاکت

- کمپرسور 175 تبريز موتور دیزل
نام شرکت: ايران کمپاکت
نام مسئول: پژمان صباحی
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن ثابت: 021-88486431
ایمیل: