صفحه اصلی
stook

فروش 1دستگاه اسکرو با کلیه تجهیزات آماده به کار به مشخصات :هواسان 10 بار 7/3 متر مکعب زیر قیمت بازار به فروش می رسد

- اسکرو
نام شرکت: stook
نام مسئول: مسئول
استان: کرمانشاه
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09186710275
تلفن ثابت: 09186710275
ایمیل:
آدرس: کرمانشاه