صفحه اصلی
فروش کمپرسور باد گازوئیلی P250

کمپرسور اینگرسولرندp250
کمپرسور گازوئیلی فشارقوی جهت استفاده در معادن و یا پروژه های عمرانی

- کمپرسور اینگرسولرندp250
نام شرکت: فروش کمپرسور باد گازوئیلی P250
نام مسئول: محمد عظیمی
استان: خراسان رضوی
محدوده فعالیت: خراسان رضوی
تلفن همراه: 09105779319
ایمیل:
آدرس: خواف