صفحه اصلی
فرافن کمپرسور سهند

- کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی
- کمپرسورهای تغذیه از سطح غواص
- کمپرسور فشار قوی تنفسی
- کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی
- کمپرسور بدون روغن
نام شرکت: فرافن کمپرسور سهند
نام مسئول: افشین جعفری
استان: آذربایجان شرقی
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09147381259
تلفن ثابت: 04115555544
ایمیل:
آدرس: تبریز