صفحه اصلی
کمپرسور حقی

- کرایه کمپرسور حقی
نام شرکت: کمپرسور حقی
نام مسئول: سعید حقی
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09120404995
تلفن ثابت: 02133607955
ایمیل:
آدرس: آزادگان بعد از علی آباد قاجار کوچه فروردین