کمپرسور باد | كمپرسور هوا | air compressor | اسکرو | پیستونی | فشار قوی | سیار و پورتابل | رینگ مایع | معدنی | اویل فری | پزشکی | استوک و دست دوم
  
کمپرسور
کمپرسور اسکرو  ا کمپرسور پیستونی   ا کمپرسور فشار قوی   ا کمپرسور سیار   ا کمپرسور گاز ا کمپرسور رینگ مایع   ا  بدون روغن  ا   کمپرسور برودتی   ا  کمپرسور معدنی ا کمپرسورهای دست دوم
 
صفحه اصلی
کمپرسویر حسنی

تولید کننده کمپرسورهای اسکرو و پیستونی

نام شرکت: کمپرسویر حسنی
نام مسئول: علیرضا حسنی
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09123679046
تلفن ثابت: 02636708414
ایمیل:
آدرس: کرج جاده قدیم هشتگرد گلسار روبروی شهرداری کمپرسور حسنی
فهرست
محصولات