صفحه اصلی
گروه فنی مهندسی اصفهان مبتکران

گروه فنی مهندسی اصفهان مبتکران
تولید کننده انواع شیرهای یک طرفه کمپرسور های هوا در سایزهای
1/2
3/4
1اینچ
تولید انواع سوپاپهای اطمینان در سایزهای مختلف

نام شرکت: گروه فنی مهندسی اصفهان مبتکران
نام مسئول: حمید فتحی
استان: اصفهان
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09139654723
تلفن ثابت: 0313683125
ایمیل:
آدرس: اصفهان خیابان امام خمینی خیابان بسیج