صفحه اصلی
هواسازان سهند تبریز

نام شرکت: هواسازان سهند تبریز
نام مسئول: مهرداد صحوی
استان: آذربایجان شرقی
محدوده فعالیت: خاورمیانه
تلفن ثابت: 021-66055063
ایمیل:
آدرس: خیابان آزادی نبش شادمان ساختمان 110