صفحه اصلی

کمپرسور معدنی inger soland p250 موتور دوچز تازه تعمیر با موتور واحد سالم 7.5 بار زرد رنگ مدل 1995

- کمپرسور p250 دوچس
نام مسئول: آقایی
استان: تهران
محدوده فعالیت: تهران
تلفن همراه: 09122883532
تلفن ثابت: 02122493348
ایمیل:
آدرس: تهران پونک