- خرید فروش و اجاره کمپرسور
نام مسئول: علی
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09122121956
ایمیل:
آدرس: شهرری صفاییه خیابان عبدالملکی