صفحه اصلی
مجتمع صنعتي اسفراين

نام شرکت: مجتمع صنعتي اسفراين
نام مسئول: عبدالعلي اسكندرنيا
استان: خراسان شمالی
محدوده فعالیت: خراسان شمالی
تلفن همراه: 09153726826
ایمیل: