صفحه اصلی
سينا شيمي ايران

وارد كننده جاذبهاي سطحي آلوميناي فعال و مولكولارسيو و سيليكاژل

- آلوميناي فعال
- مولكولارسيو
نام شرکت: سينا شيمي ايران
نام مسئول: سعيد فاخري
استان: تهران
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09121327950
تلفن ثابت: 66570398
ایمیل: