صفحه اصلی
اجاره و خرید وفروش کمپرسور هوا کاتر 250 تا 900در سراسر کشور

خرید وفروش واجاره کمپرسور هوا250الی 1400در پارس جنوبی عسلویه بوشهر کرمان یزد و اصفهان وسراسر کشور

- اجاره کمپرسور هوا
- اجاره کمپرسور هوا سیار
- اجاره کمپرسور دیزل
- اجاره دیزل کمپرسور
- اجاره کمپرسور هوا
نام شرکت: اجاره و خرید وفروش کمپرسور هوا کاتر 250 تا 900در سراسر کشور
نام مسئول: رحیم پوریان
استان: اصفهان
محدوده فعالیت: ایران
تلفن همراه: 09139111131
ایمیل: